Πέμπτη, Δεκεμβρίου 23, 2010

Προώθηση φοιτητικής επιχειρηματικότητας στην Σουηδία.

Copy-paste από mail που μου ήρθε στο φοιτητικό μου account.

Do you dream of realizing your business idea?

Venture Cup is an organization that supports people with business ideas and help them to develop and implement their ideas. We organize an annual business plan competition in which participants get
feedback, coaching, training, inspiration and access to an amazing network of contacts - all this is free of charge! Venture Cup is a nonprofit organization founded in Sweden in 1998 by McKinsey & Company and is currently the largest competition of its kind. The organization is supported by all of Sweden's major colleges and universities and is operated in cooperation with private and public sectors. Over the years, more than 10 000 business ideas has been processed in the
contest, and 30 per cent of them developed into viable businesses. During the year of 2009, over 1000 business ideas in Sweden toke part of Venture Cup Business plan competition.
stop there for the three KTH students, they were also the winners of the first prize in the national finals and received another 200 000 SEK. Read more about their cool company in http://www.tomologic.com/

The contest has already started for this year, but Phase 2 is still open for more contributions. Submit a draft of your business plan by 8th February so you have the chance to get help to realize your dream!
You can find information and tips for your business plan on our website: www.venturecup.se/ost. (Change language in the upper right if you are a non Swedish speaker)

We wish you the best of luck with your ideas! Who knows? Maybe your
idea will be the winning idea!

Merry Christmas!
Venture Cup

Δεν υπάρχουν σχόλια: