Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 12, 2007

(Not so) famous quote

Man sleeps with itchy butt, man wakes with smelly finger.

:D

Interesting rendition of the "action-counteraction" law...

Δεν υπάρχουν σχόλια: