Τρίτη, Αυγούστου 07, 2007

Blogέρευνα

Παρακαλούνται οι Έλληνες bloggers όπως προσέλθουν στο blogereuna για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να βοηθήσουν τον Γιάννη με την πτυχιακή του εργασία.