Σάββατο, Απριλίου 05, 2008

GoogleTalk στο κινητό: eBuddy

Όχι μόνο Gtalk, αλλά και MSN, AIM και Yahoo!IM.

Decent IM client που φαίνεται να δουλεύει καλά. Αξίζει να του ρίξετε μια ματιά αν βαριέστε με τις ώρες στο λεωφορείο και δεν έχετε με ποιον να μιλήσετε.Δεν υπάρχουν σχόλια: